Kto wynalazł drukarkę 3d?

drukarka 3d

Drukarka 3D została wynaleziona 30 lat temu, w roku 1984, a jej twórcą był Charles Hulla. Wynalazca swój nowo wymyślony sprzęt, opatentował 2 lata późnej i stał się czołową postacią w środowisku technologii przestrzennej. Jednakże, pierwsze próby tworzenia drukarki, nastąpiły już w roku 1983, kiedy to Hull podjął próby utwardzania powłok blatu przez światło UV.

Charles Hull, urodził się w 12 maja 1939 roku i to on jak o pierwszy wynalazł proces obrazowania zwany stereolitografią. Po opatentowaniu wynalazku, jeszcze w tym samym roku założył firmę, znaną do dnia dzisiejszego – 3D System, która produkowała drukarki pracujące w nowej technologii. Hull zdawał sobie sprawę, że możliwości w tej dziedzinie są niemal nieograniczone, dlatego w patencie jest mowa o wszystkich materiałach, które zdolne są do krzepnięcia oraz o tych, które mogą zmieniać swój kształt fizyczny. Niedługo później, powstawały kolejne modele drukarek. Bardzo dużą rolę w ich tworzeniu, ale również rozpowszechnianiu i skomercjalizowaniu, odegrał Adrian Bowyer. Został on inicjatorem i kierownikiem projektu drukarek RepRap, a więc samoreplikujących się urządzeń. Tak właśnie otwarła się nowa era drukarek, dostępnych niemal dla każdego użytkownika. Następnie drukarki przechodziły wiele ewolucji, były unowocześniane i wykorzystywane w nowych dziedzinach nauki, ale też sztuki. I pomimo wielu powstających firm, zajmujących się tworzeniem drukarek w technologii przestrzennej, to ojcem druku 3D na zawsze pozostanie już Charles Hull.

Jacek Niemcewicz

Jacek Niemcewicz

Pasjonat, specjalista z zakresu technologii wydruku 3d. Swoje pasje rozwija poprzez uczestnictwo w zaawansowanych projektach oraz wdrożeniach technicznych, w tym zwłaszcza związanych ze skanowaniem i drukowaniem 3d.

Więcej