Szkolenia druk 3D

Szkolenie z druku 3d, które wybrać?

Rozwój technologii związanych z drukiem przestrzennym 3d oraz jego popularyzacja w wielu gałęziach i sektorach gospodarki sprawiły, że jednym z wymogów, jakie zaczęły stawiać poszczególne firmy rekrutując pracowników na powstałe u nich wakaty, stała się umiejętność obsługi takich drukarek oraz przygotowywania projektów, które przy ich wykorzystaniu wykonywane są w formie prototypów i projektów roboczych. Nie może więc dziwić, że coraz większa liczba osób zaczęła interesować się technologią druku 3d, zmierzając do poszerzenia posiadanych umiejętności oraz opanowania co najmniej podstaw obsługi drukarek 3d oraz wiedzy na temat ich działania i eksploatacji. Wszystkim zainteresowanym osobom przychodzą z pomocą firmy szkoleniowe, które w swojej ofercie zaczęły zawierać także szkolenie z druku 3d, prowadzone przez różnego rodzaju osoby i podmioty.

W natłoku ofert, z jakimi można się spotkać przeglądając Internet, trudno jednak wyselekcjonować oraz wybrać takie szkolenie, które z jednej strony – nie będzie odstraszać swoją ceną, z drugiej z kolei – gwarantować będzie odpowiedni poziom merytoryczny i umożliwiać faktyczny rozwój poprzez nabycie nowych umiejętności. Jakimi kryteriami kierować się więc przy wyborze szkolenia z druku 3d? Których szkoleń z kolei unikać? Poniżej przedstawionych zostanie kilka aspektów, na które powinniśmy w każdym wypadku zwrócić uwagę po to, aby nie zawieść się poziomem wybranego szkolenia.

Jednym z najważniejszych czynników, który powinniśmy wziąć pod uwagę decydując się na wybór określonego organizatora, jest osoba prowadzącego szkolenie. To właśnie ona zazwyczaj odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć oraz opracowanie zagadnień, które podejmowane będą w poszczególnych częściach kursu. Ponadto od jej umiejętności miękkich zależeć będzie to, w jakim stopniu będzie w stanie nie tylko przekazać posiadaną wiedzę odbiorcom, ale też zaciekawić ich omawianą problematyką, zachęcając do własnej pracy i pogłębiania posiadanych umiejętności. Wreszcie też – osoba prowadzącego szkolenie może nie być obojętna dla ewentualnego, przyszłego pracodawcy, który bardziej cenić będzie certyfikaty sygnowane nazwiskiem znanej w branży osoby, aniżeli wykładowcy, o istnieniu którego osoby postronne dowiadują się dopiero z treści certyfikatu.

Wybierz odpowiednie szkolenie z druku 3D

Wybierając szkolenie z druku 3d warto przeanalizować jego program oraz ocenić, czy odpowiada nam liczba jego godzin, a także czy w odpowiednich proporcjach czas ten podzielony został na zagadnienia czysto teoretyczne oraz praktykę. Z jednej strony bowiem zbyt duży naciska na teorię czynić będzie szkolenie czysto akademickim, po którym nie nabędziemy za dużo umiejętności przydatnych w pracy. Z drugiej natomiast – bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego nie przeskoczymy pewnego progu umiejętności praktycznych. Optymalnym modelem szkolenia będzie więc połączenie obu aspektów i położenie nacisku na każdy z tych elementów.

Oczywiście, istotnym czynnikiem powinna być też cena samego szkolenia. W tym jednak wypadku warto pamiętać, że zazwyczaj najtańsze szkolenia nie są prowadzone na najwyższym z możliwych poziomów. Z drugiej jednak strony – wysoka cena nie gwarantuje też tego, że ze szkolenia wrócimy z bagażem wiedzy oraz umiejętności nabytych w czasie prowadzonych zajęć.

Zobacz szkolenia firmy CadXpert

Jacek Niemcewicz

Jacek Niemcewicz

Pasjonat, specjalista z zakresu technologii wydruku 3d. Swoje pasje rozwija poprzez uczestnictwo w zaawansowanych projektach oraz wdrożeniach technicznych, w tym zwłaszcza związanych ze skanowaniem i drukowaniem 3d.

Więcej